ติดต่อเรา

ติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน
Position:
ติดต่อ/ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลป่าตาล
Phone:
036-776704
Fax:
036-776703
Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.
Miscellaneous Information:

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลป่าตาล
หัวข้อในการร้องเรียน
1. การทุจริตประพฤติมิชอบ
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. อื่นๆ
วิธีการติดต่อหน่วยงาน มีดังนี้
1.มาด้วยตนเอง ที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ที่อยู่ : เทศบาลตำบลป่าตาล 99 ม.7  ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี  15000
2.ทางโทรศัพท์ : 036-776704 โทรสาร : 036-776703
3.ทางเว็บไซต์ http://www.phatan.go.th
4. Facebook เทศบาลตำบลป่าตาล
5.ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.