ป้อมปราการในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(ป้อมชัยชนะสงคราม) จังหวัดลพบุรี

        หลักฐานตามโบณาณคดีชี้ให้เห็นว่า ป้อมปราการโบราณในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งมีทั้งหมด ๗ ป้อม และยังคงเหลือความสมบูรณ์ให้เห็นถึงปัจจุบันนั้น มีเพียง ๒ แห่ง เท่านั้น คือ
       ๑.ป้อมปราการแรก คือ ป้อมท่าโพธิ์ ตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านป้อม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี บนเนื้อที่ ๒๐๐ ตารางเมตร ในอดีตนั้นมีไว้เพื่อป้องกันศัตรู เนื่องจากอยู่ในแม่น้ำลพบุรี ซึ่งมีอายุมากกว่า ๓๐๐ ปี
       ๒.ป้อมปราการที่สอง คือ ป้อมชัยชนะสงคราม ตั้งบริเวณหมู่ ๘ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  อยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟลพบุรี  ลักษณะเป็นป้อมทรงสูงใหญ่จากพื้นดินประมาณ 
๑๐ เมตร ซึ่งภายในป้อมยังมีเชิงเทินไว้สำหรับทหารเดินยาม
       ส่วนอีก ๕ ป้อมปราการที่สร้างไว้ในอดีตนั้น ทางกรมศิลปากรที่ ๔ อยู่ระหว่างการสำรวจว่าอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง เพื่อไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรีต่อไป