1. ผลิตภัณฑ์จากรังไหม
น.ส.กมลเทพ ชีวประวัติ
200/38 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


2. กระเป๋าตะกร้าเส้นใย
เจริญรัตน์ OTOP
ที่อยู่ 54/8 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


3. งานประดิษฐ์จากสบู่
นางสุกัญญา หาญประกาศ
ที่อยู่ 36/9 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


4. ผลิตภัณฑ์เครื่องแขวนไทย ภาพสามมิติรกมะพร้าว
นางเจริญรัตน์ ชีวประวัติ
ที่อยู่ 54/8 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี