ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลป่าตาล

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องแขวนไทย ภาพสามมิติรกมะพร้าว

นางเจริญรัตน์ ชีวประวัติ
ที่อยู่ 54/8 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
2. การเรียกขวัญ
นางจันที ตะเภาพงษ์
ที่อยู่ 24 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
3. การนวดแผนไทย
นางลอย หอทอง
ที่อยู่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4. การจัดขันหมาก
นางขันทอง วงษ์คำภา
ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
5. เครื่องจักสานไม้ไผ่
นายแสวง วงษ์คำภา
ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6. ผลิตภัณฑ์ดอกไม้/พวงมาลัยจากสบู่
นางสุกัญญา หาญประกาศ
ที่อยู่ 36/9 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี