ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต จากปากทางวัดป่าหวายทุ่งถึงซุ้มประตูวัดวัดป่าหวายทุ่ง หมู่ที่3 ตำบลป่าตาล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต จากปากทางวัดป่าหวายทุ่งถึงซุ้มประตูวัดวัดป่าหวายทุ่ง หมู่ที่3 ตำบลป่าตาล   รายละเอียดเอกสารคลิก.....