ราคากลางงานก่อสร้างทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ซอยดวงเดือน 4/1 หมู่ที่ 3 (2)

ราคากลางงานก่อสร้างทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ซอยดวงเดือน 4/1 หมู่ที่ 3 (2)   รายละเอียดเอกสารคลิก...