-ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-   

          เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้ (ต้นราชพฤกษ์) พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 50 ต้น และไม้ค้ำยูคาลิปตัส จำนวน 50 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก