- ประกาสเทศบาลตำบลป่าตาล -

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ 480-61-0001) จำนวน 4 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก