- ประกาสเทศบาลตำบลป่าตาล -

            เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบบตเตอรี่รถบรรทุกขยะทะเบียน 82-4876 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก