- ประกาสเทศบาลตำบลป่าตาล -

         เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนมีสาย พร้อมสาย) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก