- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

            เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำจากทางแยกบ้านนายแกะ อินทร์สอน ผ่านศาลเจ้าพ่อสร-เจ้าพ่อสายไปถึงทางแยกกาญจนานุกูล ขนาดพื้นที่ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.115 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

รายละเอียกคลิก