- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

             เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยร้านปีวอก

 (ต่อจากถนน ค.ส.ล. ทางแยกร้านปีวอกถึงบ้านถุงแสง) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิก