จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล หมู่ที่ 7

รายละเอียด...