โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ด้านอาชีพ เสริมสร้างรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (หลักสูตรระยะสั้น การประกอบอาหารจานเดียว การทำหน้ากากอนามัย,การทำเจลแอลกอฮอล์)

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี  อ้วนศรี  นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล คณะผู้บริหาร นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล  ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนตำบลป่าตาล เช่น การฝึกการประกอบอาหารจานเดียว การทำหน้ากากอนามัย การทำเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาล