เทศบาลตำบลป่าตาลแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนตำบลป่าตาล เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อ COVID-19

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายพี  อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล,คณะผู้บริหารเทศบาล,นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล ปลัดเทศบาล,นางลัดดา  ประชากุล  รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้เบิกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับล้างมือให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.จำนวนทั้ง 8 หมู่บ้าน(จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 6,448 ครอบครัว) โดยได้รับการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลป่าตาล เป็นจำนวน 6,448 ขวด(ขนาดบรรจุ/ขวด 500 มิลลิลิตร) ไว้ป้องกันโรคติดต่อเชื้อ COVID-19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
     หมายเหตุ  :  ขอให้ประชาชนในแต่ละหมู่ นำบัตรประชาชนของตนเองไปแสดงต่อกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอรับเจลขวด ตามที่ผู้นำท้องที่ได้กำหนดไว้