โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเข้มแข็ง (COVID-19) ประจำปี 2563

 

        โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเข้มแข็ง (COVID-19) ประจำปี 2563         เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นายพี  อ้วนศรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายเกรียงศักดิ์  เพิ่มพูล  ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล จัดทำโครงการฝึกทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน โรคโควิค-19  (COVID-19 Coronavirus Disease2019)    ให้กับประชาชนในตำบลป่าตาล  จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าตาล  ณ อาคารทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล