กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๖.๓๐ น. นายพี  อ้วนศรี  นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ข้าราชการลูกจ้าง และประชาชนในตำบลป่าตาลเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑  ร่วมกับ กรมรบพิเศษที่ ๑ และหน่วยราชการในพื้นที่ เพื่อให้เห็นถึงพิษภัยจากยาเสพติด และเข้าร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจากประเทศไทย ณ จุดรวมพล กรมรบพิเศษที่ ๑ (ค่ายวชิราลงกรณ์) ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี