- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล -

        เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าตาล

รายละเอียดเอกสารคลิก