ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

Office patan1

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 เขตติดต่อและการคมนาคม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ประมาณ ๕ กิโลเมตร

อาณาเขต

หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ตรงจุดเชื่อมทางรถไฟสายเหนือกับถนนชนะสงคราม ซึ่งเป็นจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่าง ตำบลโพธิ์เก้าต้น,ตำบลทะเลชุบศร กับตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริเวณพิกัด PS 743360

ด้านเหนือ

จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบ ตามแนวถนนชนะสงครามฟากเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลทะเลชุบศร กับตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปทางทิศตะวันออกผ่านจุดตัดถนนชนะสงครามและที่ดินราษฎรกับทางหลวงหมายเลข 3016 (นเรศวร) ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนศรีปราชญ์ อยู่ห่างจากศูนย์กลางวงเวียนศรีสุริโยทัย (สระแก้ว) ระยะประมาณ 650 เมตร บริเวณพิกัด PS 763359 รวมระยะประมาณ 2,160 เมตร

จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบ ตามแนวถนนศรีปราชญ์ฟากเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลทะเลชุบศร กับตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปทางทิศตะวันออก ตัดผ่านคลองชลประทาน (คลองชัยนาท – ป่าสัก) ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองชลประทานฝั่งซ้าย (คลองชัยนาท – ป่าสัก) บริเวณพิกัด PS 781358 รวมระยะประมาณ 700 เมตร

จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบ ตามแนวถนนสีดาฟากเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลทะเลชุบศร กับตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4 ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดถนนสีดากับถนนทางหลวงหมายเลข 1036 (พระปิยะ) บริเวณพิกัด PS 781358 รวมระยะประมาณ 1,150 เมตร

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบ ตามแนวถนนสาธารณะและลำห้วยสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลทะเลชุบศร กับตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง หลักเขตที่ 5 ตั้งอยู่หน้าปากท่อเหลี่ยมระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) เชื่อมคลองพร้อมมิตร บริเวณพิกัด PS 786365 รวมระยะประมาณ 840 เมตร

ด้านตะวันออก

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามถนนทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนสาธารณะและที่ดินราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบล ท่าศาลา กับตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่สุดทางสาธารณะ บริเวณพิกัด PS 791354 รวมระยะประมาณ 1,600 เมตร

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรง ตัดผ่านกลางทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบล ท่าศาลา,ตำบลกกดก กับตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ตั้งอยู่กลางทุ่งนา บริเวณพิกัด PS 1,0077 เมตร

จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรง ตัดผ่านถนนสาธารณะ (ค่ายวชิราลงกรณ์ – กกโก) และกลางทุ่งนาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลกกโก กับตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ตั้งอยู่กึ่งกลางถนนทางหลวง หมายเลข 2060 (สายป่าตาล – ขุนนวน) ตรงกิโลเมตรที่ 2+080 บริเวณพิกัด PS 788328 รวมระยะประมาณ 1,600 เมตร 

จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรง ตัดผ่านกลางทุ่งนาและถนนทางหลวงหมายเลข 311 (สายลพบุรี – ชัยนาท ตอนเลี่ยงเมือง) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลกกโก กับตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ตั้งอยู่สุดแนวเขตที่จุดตัดสาธารณะ บริเวณพิกัด PS 794308 รวมระยะประมาณ 2,090 เมตร

ด้านใต้

จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามทางสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบล กกกก,ตำบลโคกลำพาน กับตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 10 ตั้งอยู่บริเวณสามแยกถนนลูกรัง บริเวณพิกัด PS 795298 รวมยะยะประมาณ 1,000 เมตร 

จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบตามทางสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโคกลำพานกับตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 11 ตั้งอยู่ที่จุดบรรจบระหว่างถนนสาธารณะ ลำห้วยสาธารณะ และทางรถไฟสายเหนือ บริเวณพิกัด PS 792298 รวมระยะประมาณ 500 เมตร

ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบตามทางรถไฟสายเหลือฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโคกลำพาน,ตำบลโพธิ์เก้าต้น กับตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 รวมระยะประมาณ 8,000 เมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ทิศใต้ ติดกับ อบต.โคกลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.กกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.โพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี